Vennligst vent...

"Zoover synes det er svært viktig å tilfredsstille sine brukere og kunder. På denne siden underskriver våre partnere samarbeidet med Zoover og de gir også insikt i erfaringene vi har fått under samarbeidet.".

 

 

 

 

 

 

TravelTrex GmbH

"På grunn av sin uavhengighet bidrar Zoover, nettstedet med hotellvurderinger, på en viktig måte til reisemarkedets gjennomsiktighet. Brukere får en meningsfylt beskrivelse av virkeligheten og ikke lenger den mest søte katalogbeskrivelsen. I tillegg liker jeg de mange ekstra mulighetene som tilbys brukerne: Opplysninger om hvert eneste overnattingssted, værvarslet for 14 dager framover, ferietips og Q & A (spørsmål og svar). Her får besøkende muligheten til å stille spørsmål som besvares av andre brukere.
TravelTrex liker gjennomsiktigheten for reisemarkedet og derfor har vi støttet Zoover helt fra begynnelsen."

Thomas Bartel, Aministrerende Direktør i TravelTrex GmbH

www.SnowTrex.com
www.HolidayTrex.com