Vennligst vent...

Zoover gadgets

Med Zoovers gadgets har du alltid de mest aktuelle vurderingene på din (start)side.

Online gadgets er en slags miniprogram som viser aktuell informasjon. Har du en egen hjemmeside og vil du vise dine besøkende et sammendrag av vurderinger? Det er mulig for for eksempel ditt reisemål eller for hotellet du skal bo på.

Følg instruksene her nede for å legge til gadgeten på din egen hjemmeside.


Legg til gadgeten på din egen hjemmeside eller blogg

Det eneste du skal gjøre er å åpne den ønskede siden med reisemål eller overnattingssteder, der velger du hvilken ramme du vil ha på din side, så kopierer du koden som vises og så limer du den inn i kildekoden til din side. Rammen fornyer seg automatisk, det er altså bare en gang du legger den til på din side.


Legg til gadgetene på din egen Igoogle-side

Når du vil legge til en gadget for din egen Igoogle-side, er det en Igoogle-knapp ved siden av koden. Med denne knappen legger du til gadgeten på din Igoogle-side uten problemer.


Hyves gadgets

Det er (ennå) ikke mulig å legge til gadgetene på Hyves.


Zoover button

Options
Size px
Choose a background colour
Forhåndsvisning
Kode Copy the code below and paste it into the source code of your web page:

Accommodation widget

Options
Width px
Choose a colour
Forhåndsvisning
Kode Copy the code below and paste it into the source code of your web page:

Weather

Width px
Choose a background colour
Forhåndsvisning
Kode Copy the code below and paste it into the source code of your web page:

Options
Forhåndsvisning
Kode Copy the code below and paste it into the source code of your web page: